Juridische kennisgeving

De teksten, lay-out, tekeningen, foto’s, films, grafieken en andere bestanddelen van deze website en de daaraan gekoppelde sociale media zijn door het auteursrecht beschermd. Elke kopie, adaptatie, wijziging, vertaling, publieke mededeling, of eender welke andere exploitatievorm van het geheel of een deel van deze site en de gekoppelde sociale media, onder het even welke vorm en met om het even welke middelen, is volstrekt verboden.

 

Inbreuk op deze rechten kan strafrechtelijk of burgerrechtelijk vervolgd worden.

 

Icons and Co besteedt de grootste zorg aan het ontwerp en de instandhouding van deze website en de gekoppelde sociale media, maar kan echter niet ten allen tijde de juistheid garanderen van de informatie die zich op de site en de gelieerde sociale media bevindt omdat deze in sommige gevallen door derde partijen wordt aangeleverd.

 

De gebruikers van deze website en de gekoppelde sociale media dienen er zich van bewust te zijn dat de informatie, met name omtrent de aangeboden producten en/of diensten, zonder voorafgaandelijke kennisgeving kan gewijzigd worden. Icons and Co kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze site en de gekoppelde sociale media en voor het gebruik en/of misbruik dat ervan kan worden gemaakt. Icons and Co kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en het bestaan van andere sites en sociale media waarmee hyperlinks worden gelegd.

 

Wij beschermen je persoonlijke informatie overeenkomstig de Belgische wet van maart 2003 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

 

Deze website verzamelt persoonlijke gegevens in over de internetgebruikers via een of meerdere onlineformulieren om de internetgebruikers beter te leren kennen, om hun vragen te beantwoorden en om ze desgevallend te informeren over nieuwe of aangepaste producten en diensten. Zonder jouw toestemming wordt er door ons geen enkele informatie over jezelf, zoals adres, e-mail, telefoon- en faxnummer, demografische of identiteitsgegevens meegedeeld aan, gedeeld met of verkocht aan derden.

 

Op de harde schijf van computers die deze website bezoeken kunnen er één of meer cookies worden geplaatst om informatie op te slaan over het surfgedrag op deze website vanuit de computer waarop de cookie wordt opgeslagen wat het mogelijk maakt de opeenvolgende bezoeken van de internetgebruikers te identificeren. Geen enkele cookie bevat informatie waardoor men contact met jou zou kunnen opnemen per telefoon, e-mail of klassieke post.

 

Deze website en de gekoppelde sociale media mogen persoonlijke informatie van de internetgebruikers meedelen op verzoek van een bevoegde overheid of te goeder trouw, wanneer zij meent dat zulks nodig is om:

- zich te schikken naar de geldende wetten en verordeningen of om op te treden in een rechtszaak die tegen de website wordt ingespannen;

- om de rechten of de bezittingen van de website en de gekoppelde sociale media of van de gebruikers te beschermen of te verdedigen en om in extreme omstandigheden in te grijpen om de persoonlijke veiligheid van de gebruikers van de website en de gekoppelde sociale media of van het publiek te beschermen.

 

 

Datum: 11/01/2019

Versie 2.0.

0032 0492 45 35 02

ICONS&Co cv
Diamantstraat 8/498

B-2200 Herentals

Volgen

  • LinkedIn Social Icon

Icons&Co cv. Copyright 2019 - 2020  Aaipie is een onderdeel van Icons&Co