Privacy policy ICONS&CO Website
 

Persoonsgegevens die wij verwerken
Icons&CO cv verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of
omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Skype naam


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die
jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet
controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de
online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld
worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming
persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via
robmahieu@smartframe.be dan zullen wij deze informatie verwijderen.


Waarom we gegevens nodig hebben
Icons&CO cv verwerkt jouw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of andere informatieve media
- Uitnodigingen voor IP infosessies
- Je te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je een mail te sturen in het geval van een afspraakbevestiging
- Een Skype-sessie op te starten op jouw verzoek.


Hoe lang we gegevens bewaren
Icons&CO cv zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld (zie vorig punt).


Delen met anderen
Icons&CO cv verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze
overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


In kaart brengen websitebezoek
De website www.aaipie.eu, gemaakt met behulp van en gehost bij WIX, gebruikt cookies. Bij elk eerste
bezoek van onze website zal er onderaan een pop-up verschijnen die leidt naar meer info over het
cookies beleid, conform de Europese richtlijnen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Stuur hiervoor
een gespecificeerd verzoek naar robmahieu@aaipie.eu met vermelding van je tel. nr.
Icons&CO cv zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen de week, op jouw verzoek reageren.
Je kunt ons ook verder bereiken via:
Contactpagina op onze Website: www.aaipie.eu
Telefoonnummer: +32 (0)492 45 35 02
Commercieel adres: Diamantstraat 8/498 te B-2200 Herentals


Beveiliging
Icons&CO cv neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen
zijn van misbruik, neem dan contact op met via robmahieu@aaipie.eu. Icons&Co cv heeft de
volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:
- Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
- Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk
‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

0032 0492 45 35 02

ICONS&Co cv
Diamantstraat 8/498

B-2200 Herentals

Volgen

  • LinkedIn Social Icon

Icons&Co cv. Copyright 2019 - 2020  Aaipie is een onderdeel van Icons&Co